Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Seneste nyt 2019

bladgennemsigt.gif

Justits til søs

16. juli - fra politiets døgnrapport:

KARREBÆKSMINDE: Fire sigtet efter maritim kontrol

Politiet var søndag sammen med rigtig mange andre til stede ved den årlige kapsejlads i Karrebæksminde. Dog ikke som deltagere, men som myndighed for at kontrollere, at sikkerhedsbestemmelserne blev overholdt. Der blev kontrolleret en række både, og det resulterede i fire sigtelser, dels for ikke at have medbragt speedbådscertifikat, dels for manglende sikkerhed – altså f.eks. ikke at have medbragt sikkerhedsveste til alle på båden. Politiet følger op med flere sikkerhedskontroller i løbet af de kommende uger.

GULDBORG: Sigtet for at have stjålet lystbåd

En sejler, der lå i lystbådehavnen i Guldborg, ringede mandag formiddag til politiet og anmeldte, at der lå en anden båd i havnen, som formentlig var stjålet i Sverige. Han mente at kunne genkende båden fra billeder på en efterlysningsside på Facebook. Politiet rykkede ud til stedet, og betjentene fandt tre personer i alderen 23-33 år i båden. Den ene – en 24-årig mand fra lokalområdet – blev sigtet for tyveri af båden, og han skal nu afhøres om de nærmere omstændigheder.


Nyt på hjemmesiden:

Havneguide.dk. FLID's havneguide for bl.a. Toreby Sejlklub, indeholder links til begivenheder,  seværdigheder og spisesteder.

havneguide-logo.png
Åbner i nyt vindue/faneblad.


Efterretninger for søfarende

28. juni
Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund S. Sten. Position justeret. Detaljer: Dybden over stenen på nævnte justerede position er 1,5 m.
54° 44,675'N - 011° 52,257'E.
Søkort 163.

Skærmbillede 2019-06-28 kl. 20.55.42.png


Navigations-advarsler

SENESTE NYT: Ruten øst om Askø blev afmærket mandag den 17. juni.

Som følge af den stærkt forsinkede udlægning af mærker på ruten øst om Askø henviser hjemmesiden til Søfartsstyelsens "Navigationsadvarsler", hvor man endnu 8. juni kan læse, at mærkerne ikke er på plads og i orden. Ifølge alle søkort skal ruten være afmærket mellem 1. maj og 1. november. Forsinkelsen i år skyldes "udfordringer" for Guldborgsund Kommune, ifølge Sakskøbing Sejlklub og Bådelaug, der sammen med Bandholm Sejlklub lægger mærkerne ud for kommunen.


Guldborgbroen:

7. juni:

OPDATERING PÅ BROEN

Hele fredagen vil der være åbent hver hele time. Enkelte gange vil der dog være 2 timer mellem åbningerne.

Lørdag vil der være timeåbning, og sidste åbning er kl 16.

Søndag normal.

(Kilde: Guldborgland Bådelaug).

6. juni:

Fredag den 7. juni åbner Guldborgbroen for sejlende trafik klokken 08.00. Der bliver mulighed for en ekstra åbning 20.00 - 21.00. Resten af fredagen er broen lukket for sejlende trafik pga pålægning af slidlag, der skal størkne. 
Lørdag er broen efter planen åben for sejlende trafik igen. 
Dette påvirker ikke kørende færdsel, idet broen stadig er farbar i et spor.

Kilde: Guldborgland Bådelaug.

1. juni: Broen kan atter åbnes for sejlere.

27. maj
Guldborgbroen er åben igen for vejtrafik, oplyser "Guldborgportalen" på facebook.
Det ser værre ud for oplukning. Måske der bliver en morgen og aften åbning tirsdag.
Onsdag 29. maj er der en morgenåbning, idet en coaster skal ind.
Torsdag, 30. maj vil der blive lagt epoxybelægning, som skal hærde 12 timer. Broen åbner nok ikke torsdag.
Fredag er uafklaret men de prøver at blive klar til weekenden på normale vilkår.


Ny aktivitet: Flotillesejlads

Vi sejler den første torsdag i hver måned med start torsdag den 6. juni - klokken 17,30 for dem der kan nå det eller 18,00, så mødes alle på vandet.

Social sejlads, hvor flere både sejler til den samme desination i flok.

De fleste sejlere er i et eller andet omfang tursejlere, idet man ofte anvender sin båd til weekendture og sommerferier m.v. eller måske bare en tur på sundet en aften.

Som tursejler er det en god idé at have fokus på sikkerhed, navigation, vejrudsigter og også kunne sejle sin båd under mere ekstreme forhold.

Vi vil gerne give medlemmerne mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende.

For sæson 2019 har vi planlagt fælles sejlads og grillaftner i Toreby Sejlklub.

Alt efter lyst og mulighed deltager man med familie og venner i de forskellige både. Det er en hyggetur for både sejl- og motorbåde,

Klubben sørger for indkøb af pølser og kartoffelsalat. Man tilmelder et antal personer, der hver betaler 15,00 kr. pr. pølse med kartoffelsalat. Grillen er klar klokken 20.00, når alle er vendt tilbage efter en lille sejltur.

til-sonny3.jpgArkivfoto: Hans Lund.


Havnens Dag i Toreby Sejlklub - nyt: Billeder

Lørdag den 25. maj åbner Toreby Sejlklub dørene til klubhuset og lugerne til et par sejlbåde for alle, som er nysgerrige efter at få noget at vide om fritidssejlads og medlemsskab af en sejlklub.  Bestyrelse og festudvalg i Toreby Sejlklub vil gerne vise sejlklubben frem, som den tager sig ud til dagligt, med den tilføjelse, at der er salg af grillpølser, øl, vin og vand.  Aktive fritidssejlere - nogle har sejlet verden rundt - kan fortælle gæsterne alt om det spændende liv til søs og i havnene. Medlemmer af bestyrelsen står klar til at orientere om medlemsskab af en velfungerende sejlklub med plads til alle.

Program:
Havnens Dag i Toreby Sejlklub
11.00 – 16.00.
Salg af grillpølser, øl, vin og vand fra grillen ved klubhuset
Lysbilledshow i klubhuset. Fritidssejlads og oplevelser til søs og i Toreby Sejlklub.
“Åben båd”. Kig ind i en sejlbåd eller motorbåd i havnen.
Få en snak med en fritidssejler om sejlads og klubliv.

Havnens Dag” er et landsdækkende arrangement under kampagnen “Vild med Vand” fra Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, støttet af Nordeafonden. havnens-dag-1-1000.jpgFra venstre: Medlemmer af Festudvalget, Birthe Arleth, Senia Cranø og Bente Richardt. Fra bestyrelsen: Tonny Cranø, formand Jan Krastrup og næstformand Hans Lund. Foto: Palle Tørnqvist.


nyk-oe-phil-3.jpg

Kommuneplanforslag 4. maj:

Nykøbing Ø og afvikling af erhvervshavnen

Guldborgsund Kommunes forslag til kommuneplan 2019-2031 ventes vedtaget 20 juni med de eventuelle ændringer, som en høringsperiode frem til 4. maj måtte resultere i. Sejlklubberne i Nykøbing har indgivet et fælles høringssvar, som kan hentes her.

Sejlklubberne i Nykøbing F. er åbne overfor de visioner og den nytænkning, som Guldborgsund Kommune har lagt i forslaget til Kommuneplan 2019-2031. Forslaget indeholder blandt andet visionen om en eller flere øer i Guldborg Sund i Nykøbing F., samt en gradvis afvikling af erhvervshavnen i Nykøbing F. over en længere årrække.

For sejlklubberne er det altafgørende, at besejlingsforholdene i Guldborg Sund samt til og fra lystbådehavnene ikke forringes af vanskelig passage af nye broer, ringere vanddybde og problematiske strømforhold, samt at vandkvaliteten i sundet og havnene bliver god. Klubberne forudsætter, at alle konsekvenser af etablering af en eller flere øer undersøges grundigt og fagligt for at sikre sejlklubbernes fortsatte eksistens og trivsel og Nykøbings status som en rigtig sejlerby.

Udover kommentarerne til kommuneplanforslaget indeholder sejlklubbernes høringssvar et afsnit om mulige konsekvenser af erhvervshavnens afvikling og risiko for deraf følgende ændringer af Guldborg Sunds status som internationalt gennemsejlingsfarvand.

Sejlforeningen “Vikingen”, Motorbådsklubben Guldborgsund, Fiskeriforeningen for Nykøbing F. og omegn, Lergravens Sejl og Fiskeriklub samt Toreby Sejlklub, der er underskrivere på høringssvaret, har i alt knapt 600 medlemmer.

Hent høringssvaret (pdf i nyt vindue)


Forslag om udmeldelse af
Dansk sejlunion trukket tilbage

I en kaffepause under den ordinære generalforsamling 26. februar besluttede Toreby Sejlklubs bestyrelse at trække forslaget om at melde klubben ud af Dansk Sejlunion tilbage. Det skete efter en kort debat, efter at formanden, Jan Krastrup, havde aflagt bestyrelsens beretning, hvori vedtægtsændringen, som kunne gøre udmeldelsen mulig, blev begrundet.

Dansk Sejlunions forsikringsordninger, turbøjer, sejlads- og kanalbeviser og solidaritet med de klubber, som har brug for Dansk Sejlunions støtte, blev blandt andet omtalt under debatten, men det var Guldborgsund Kommunes offentliggjorte forslag til kommuneplan, der blev afgørende for bestyrelsens beslutning om at se tiden an før en udmeldelse.

Kommuneplanforslaget indeholder muligheden for at anlægge en eller flere øer midt i havneområdet i Nykøbing mellem Falster og Lolland. Øerne kan rumme boliger, serviceerhverv og grønne områder med forbindelser via broer til begge sider af Guldborg Sund.

Kommueplanforslaget er i offentlig høring fra 6. marts til 3. maj. I den forbindelse mener bestyrelsen, at Toreby Sejlklub kan stå stærkere overfor kommunen som medlem af Dansk Sejlunion, når sejlernes og klubbens vitale interesser skal varetages.